Vad är CA?

Välkommen till CA i Sverige!
Cocaine Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från kokainberoende.

Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda kokain och alla andra sinnesförändrande substanser.

Det finns inga kostnader eller avgifter för medlemskap, vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Vi har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. Inte heller till annan rörelse av något slag.

Vi deltar inte i offentliga debatter och vi är varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att förbli fria från kokain och alla andra sinnesförändrande substanser, samt att hjälpa andra att uppnå samma frihet.

Vi använder de tolv stegen för tillfrisknande för att det redan bevisats fungera.
Cocaine Anonymous World Service Conference Approved Litterature.
Copyright © 2008 Cocaine Anonymous World Services, Inc.

Om copyright på denna sida
Denna World Wide Web sajt (www.ca-sweden.se) är utgiven av CA Sweden. Allt material, inkluderat, utan förbehåll, varumärken, upphovsrätt och alla andra rättigheter, inklusive alla tillhörande sidor är ägda eller upphovsrättsligt skyddade av Cocaine Anonymous World Service, Inc., eller CA Sweden.

Det är tillåtet att ladda ner och spara material för individuellt, privat bruk. Alla andra rättigheter är reserverade. Cocaine Anonymous är inte anslutet till Anonyma Alkoholister eller andra liknande organisationer.

Vi beklagar att vi inte kan tillhandahålla länkar till andra icke C.A. relaterade sajter, detta på grund av vår långtgående tradition av icke-sponsring från utomstående verksamheter, vare sig de är relaterade till våra mål eller ej. Vi är tacksamma för länkar från andra sajter men vi står inte bakom någon produkt eller service tillhandahållen av någon utomstående organistation.

’C.A.’, ’Cocaine Anonymous’ och C.A. logotypen är registrerade varumärken tillhörande Cocaine Anonymous World Services, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Synpunkter på sidan tas tacksamt emot på info@ca-sweden.se