För sjukhus och institutioner

Vårt främsta syfte är att föra detta budskap vidare och hjälpa andra bli fria från kokainberoende/drogberoende
Och ett sätt är att komma ut till sjukhus, häkten, fängelser och behandlingshem mm och tala eller hålla i möten.
Det har visats vara mycket effektivt när en tillfrisknad narkoman delar med sig av sin erfarenhet, styrka och hopp.
Att den beroende kan identifiera sig och ta till den informationen eller historien vi berättar och att ett liv utan droger är möjligt och roligt.
Kontakta gärna oss om ni vill veta mer.